A Polgár Judit Módszer

Tudunk megfelelő válaszokat adni a jövő kihívásaira? A gyermekeink képesek lesznek rá? Lesz hozzá tudásuk, elszántságuk és önbizalmuk? A digitális társadalom olyan mértékű adatfeldolgozást igényel tőlünk, ami létszükséggé tette bizonyos képességek és kompetenciák szilárd elsajátítását. Ezek megléte elengedhetetlen a sikeres tanulási és tanítási folyamatban. 

A sakk az emberi történet talán leghatékonyabb képességfejlesztő játéka, melynek segítségével a gyermekeket számukra élvezetes módon lehet bevezetni a tudatos tanulás világába. E gondolat mentén minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit, a nevét viselő alapítvány égisze alatt – szakértők és pedagógusok bevonásával – egyedülálló módszert dolgozott ki a jövő generációi és az őket oktatók számára. 

A Polgár Judit Módszer lényege és célja az óvodás és kisiskolás korú, 4 és 10 év közötti gyermekek komplex képességfejlesztése, melyek révén kialakulnak és megerősödnek a 21. században elengedhetetlen készségek, a “4K”: a kritikus gondolkodás, a kommunikáció, a kollaboráció és a kreativitás.

Az innovatív és folyamatosan fejlesztett módszer a motiváción és a kreativitáson alapuló játékos tudásmegosztásra épül, amihez a sakk eszköz- és szabályrendszere biztosítja a keretet. A módszer “szíve” az egyedi grafikájú Sakkpalota és annak varázslatos mesevilága. Bebarangolása során a gyermekekben érzelmi kötődés alakul ki, azonosulnak a palota lakóival, a történetmesélési aspektus leköti és motiválja őket. A gyermekek a gamifikáció, azaz a játékosítás révén észrevétlenül tanulják meg a sakk alapjait, a táblát egyfajta GPS-ként használják, miközben látványosan fejlődik holisztikus logikai-elemző gondolkodásuk. A játék hatékonyan segíti a gyermekek információfeldolgozását, az átélt élményeknek köszönhetően a bevésődés erősebb.

A játékélmény alapú oktatás hatására kialakulnak és erősödnek a személyes és szociális készségek, az ún. soft skillek. A gyermekek

  • belső motivációja jelentős mértékben növekszik, 
  • ismereteket szereznek saját képességeikről és lehetőségeikről, 
  • fejlődik a problémamegoldó képességük, a képzelőerejük és a kreativitásuk,
  • erősödik érvelési és logikai készségük, 
  • növekszik az önbizalmuk.      

A közös játék során 

  • megismerik és elsajátítják az alapvető együttműködési normákat, 
  • kialakul az empátia képessége, 
  • felismerik és megértik a hatékony információátadás fontosságát, 
  • megtapasztalják, hogy egy feladat vagy élethelyzet megoldásához több út is vezethet.

A Polgár Judit Módszerhez három önálló, egymást erősítő program tartozik, amelyek azonos célt szolgálnak: az új perspektíva mentén a gyermekeknek a tanulás, a pedagógusoknak pedig a tanítás jelentsen élményt. 

A Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program célcsoportja az óvodások (4-6 év között), fókuszában az általános képességfejlesztés áll. A program részeként kidolgozott és egymásra épülő könyvek, a “Kalandozás a sakktáblán”, a “Sakklépések”, valamint a “Sakk és matt” című kiadványok fejlesztő feladatokkal, játékokkal, rímekkel mesékkel és matricákkal színesítve szereznek maradandó élményt a gyermekeknek. Az óvodai alkalmazást a könyvekhez kapcsolódó on- és offline segédanyagok, képességfejlesztő eszközök, játékkártyák és foglalkozástervek segítik. 

A Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Program a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva, az iskola alaptantárgyainak ismeretanyagát helyezi összefüggésrendszerbe a 6-10 éveseknek, támogatva a strukturált, logikus gondolkodás készségszintű elsajátítását. A módszer a speciális igényű gyermekeknél is hatékonyan alkalmazható. Legfőbb célja, hogy a képességfejlesztő programon keresztül élmény legyen a tanulás a gyermekeknek és a tanítás a pedagógusoknak. 

A mozgásfejlesztést célzó SakkTesi a Polgár Judit Módszer legfiatalabb programja. A gyakorlatok a gyermekek képességi szintjéhez igazodnak, így kreatív kihívásként, játékos élményként élik meg a mozgáselemek elsajátítását. A szabályok egyértelmű, pontos meghatározásával hamar kialakul a szabálykövető magatartásminta, de ezzel párhuzamosan a program a gyermekek önismereti fejlődését, érzelmi-akarati képességeik koordinációját, valamint az egészséges énkép kialakulását is előmozdítja. A SakkTesi a testnevelés kerettanterven belül az előkészítő és preventív, valamint a választható szabadidős tevékenységek területén kínál széleskörű fejlesztési alternatívát. A program számos eleme épül a járások-futások, szökdelések-ugrások, dobások, egyensúlygyakorlatok és a játékok témaköreire.

Az Európai Bizottság és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által kiemelkedő oktatási innovációként értékelt és támogatott Polgár Judit Módszer Magyarországon 2013 óta része az oktatásnak, programjait a szomszédos országokban, 2017 óta pedig Kínában is alkalmazzák.