Képzéseink

A Polgár Judit Módszer célja a sakk alapú oktatás mélyebb integrálása a magyar köznevelés rendszerében a tantárgyi integrálások és kapcsolódások révén. A Módszer elemeihez (Sakkjátszótér, Sakkpalota és SakkTesi) alkalmazásához szükséges képzések:


A Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program óvodásoknál 4 éves kortól kezdve egészen az iskolaelőkészítésig a szenzomotoros, értelmi, anyanyelvi, érzelmi-akarati és szocializációs képességek fejlesztésére fektetve a hangsúlyt, játékos keretek között biztosítja a felkészülést az iskolakezdésre.

Az óvodapedagógusok számára kétféle képzést tudunk biztosítani:


Polgár Judit nevéhez fűződő képességfejlesztő sakk módszertani fejlesztői az évek óta jelentkező igényeknek megfelelve, – a Sakkpalota 1-2. évfolyam tanítóinak kifejlesztett tanfolyama után, – kidolgozták a 3-4. osztályban tanítóknak szóló továbbképzésüket. A képzés segítségével, az alapképzésen elsajátított ismeretekre építve, a pedagógusok külön tárgyként, vagy oktatási eszközként is tudják alkalmaznia képességfejlesztő sakk kínálta lehetőségeket a nagyobb gyerekek oktatásában is.

Az iskolában tanító pedagógusok részére kétféle képzést tudunk biztosítani:

A Polgár Judit Sakk Alapítvány 30 órás akkreditált alapképzést fejlesztett ki a NAT-ban 2013 áprilisától választható Képességfejlesztő Sakk általános iskolai tantárgyban alkalmazandó Sakkpalota módszer elemeinek megismertetésére. A továbbképzés óraszáma: 30 óra (3 egymást követő nap)

A Polgár Judit Sakk Alapítvány akkreditált 30 órás online kurzust fejlesztett ki azon pedagógusok számára, akik elvégezték „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” 30 órás akkreditált alapképzést.  A továbbképzés tanulási időszükséglete órában: 30 óra A továbbképzés hossza/időtartama-hetekben: 6 hét


SakkTesi (tervezett, kidolgozása folyamatban) 30 órás blended képzés, olyan elméleti és gyakorlati tudást ad, amelyben a pedagógus megismeri alapszinten a sakkjáték szabályait, a figurák menet- és ütésmódját, a játék alapelveit, és azokat a játékokat, gyakorlatokat, amelyek segítségével gyermekek jól érezhetik magukat a testnevelés órákon, és elősegítik a tanulók gyors fizikai és szellemi fejlődését. A sakktábla, mint terep tudja biztosítani a gyakorlatok helyszínét, a hatékony eligazodást, a térben való tájékozódást és a játékos cselekvéstanulást.